Informacje o ustawieniach i funkcjach Brother Bes 1241bc

Brother Bes 1241bc to wielofunkcyjny urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje wiele przydatnych funkcji i możliwości dostosowania. Urządzenie może skanować, drukować, kopiować i faksować. Możesz łatwo dostosować ustawienia skanowania, aby uzyskać najlepsze wyniki dla Twoich potrzeb. Możesz również dostosować wygląd wydruku i jakość skanowania, aby dostosować je do Twoich potrzeb. Brother Bes 1241bc oferuje również łatwy w użyciu panel sterowania, dzięki któremu możesz łatwo i szybko dostosować ustawienia drukarki. Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o wygodzie i łatwości użytkowania, oferując łatwy dostęp do wszystkich funkcji i ustawień.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o ustawieniach i funkcjach Brother Bes 1241bc

Ustawienia drukowania

Ustawienia drukowania można zmienić, wybierając opcje z listy Print Settings (Ustawienia drukowania):

Zakładka Basic (Podstawowe)

Media Type (Typ nośnika)

Można wybrać następujące typy nośnika:

Plain Paper (Papier standardowy)

Thin Paper (Cienki papier)

Thick Paper (Gruby papier)

Thicker Paper (Grubszy papier)

Bond Paper (Papier dokumentowy)

Recycled Paper (Papier ekologiczny)

Envelopes (Koperty)

Env. Thick (Kop. grube)

Env. Thin (Kop. cienkie)

Label (Etykieta)

Print Quality (Jakość druku)

Można wybrać następujące ustawienia jakości druku.

Normal (Normalny) (600 × 600 dpi)

Klasa 600 dpi. Zalecana do zwykłego drukowania. Dobra jakość wydruku przy dobrej szybkości drukowania.

Fine (Wysoka) (klasa 2400 dpi)

Klasa 2400 dpi. Tryb najwyższej jakości drukowania. Zalecany do drukowania obrazów wymagających dużej dokładności, takich jak zdjęcia. Ponieważ dane potrzebne do drukowania są dużo większe niż w trybie normalnym, czas przetwarzania i przesyłania danych oraz czas druku są dłuższe.

Color/Mono (Kolor/mono)

Można wybrać następujące ustawienia Kolor/Mono:

Auto (Automatyczny)

Drukarka sprawdza obecność kolorów w danych dokumentach. Jeśli wykryje kolor, wydruk będzie w kolorze. Jeśli nie wykryje obecności koloru, wydrukuje w trybie monochromatycznym. Całkowita prędkość druku może się obniżyć.

Color (Kolor)

Ustawienie odpowiednie do drukowania w kolorze dokumentów zawierających kolory.

Mono

Ustawienie odpowiednie do drukowania dokumentów, w których występuje wyłącznie tekst i/lub obiekty czarno-białe i w skali szarości. W trybie Mono prędkość drukowania jest większa niż w trybie Kolor. Jeśli dany dokument zawiera kolory, wybranie trybu Mono spowoduje wydrukowanie dokumentu w 256 odcieniach szarości.

Informacja

Jeśli tonery błękitny, purpurowy lub żółty wyczerpią się, wybór trybu Mono umożliwi drukowanie do czasu wyczerpania się tonera czarnego.

Toner Save Mode (Tryb oszczędzania toneru)

Tryb ten umożliwia zmniejszenie zużycia tonera. Ustawienie opcji Toner Save Mode (Tryb oszczędzania toneru) na On (Wł. ) spowoduje, że druk będzie jaśniejszy. Ustawienie domyślne to Off (Wył. ).

Informacja

Nie zaleca się używania trybu Toner Save (Oszczędzanie tonera) do drukowania zdjęć i obrazów w skali szarości.

Reverse Print (Druk odwrócony) (tylko wersje Mac OS X 10. 3 i 10. 4)

Zaznacz opcję Reverse Print (Druk odwrócony), aby odwrócić wydruk tak, aby jego dolna część znajdowała się na dole.

Support (Wsparcie)

Za pomocą przycisku Support (Wsparcie) można otworzyć witrynę Brother Solutions Center (http://solutions. com) oraz stronę autoryzowanego dostawcy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother. Brother Solutions Center jest stroną internetową oferującą informacje dotyczące posiadanego produktu Brother, łącznie z FAQ (często zadawanymi pytaniami), podręcznikami użytkownika, aktualizacjami sterowników oraz wskazówkami dotyczącymi obsługi drukarki.

Zakładka Advanced (Zaawansowane)

Color Mode (Tryb kolorów)

Można wybrać następujące ustawienia trybu kolorów:

Normal (Normalny)

Jest to domyślny tryb kolorów.

Vivid (Jaskrawy)

Kolory wszystkich elementów stają się bardziej intensywne.

None (Brak)

To ustawienie należy wybrać w przypadku stosowania ustawień zarządzania kolorem używanej aplikacji. Sterownik drukarki nie będzie dostosowywał koloru.

Enhance Black Printing (Zwiększ rozdzielczość wydruku w czerni)

Wybierz to ustawienie, gdy nie można wydrukować poprawnie czarno-białej grafiki.

Improve Gray Color (Popraw odcienie szarości)

Zaznaczając pole Improve Gray Color (Popraw odcienie szarości), można poprawić jakość odcieni szarości obrazu.

Improve Print Output (Poprawa jakości druku)

Funkcja ta umożliwia rozwiązywanie problemów z jakością wydruków.

Reduce Paper Curl (Zmniejsz ilość zwijającego się papieru)

Wybranie tego ustawienia może zmniejszyć fałdowanie się papieru.

Opcji tej nie trzeba wybierać przy drukowaniu kilku stron. Zaleca się zmianę ustawienia Media Type (Typ nośnika) w sterowniku drukarki na cienki papier. gif" height="18" width="19"/> Informacja

Spowoduje to zmniejszenie temperatury zespołu utrwalającego drukarki.

Improve Toner Fixing (Popraw utrwalanie się tonera)

Wybranie tego ustawienia może poprawić utrwalanie się tonera na papierze. Jeśli po wybraniu tej opcji poprawa nie będzie wystarczająca, należy wybrać opcję Thicker Paper (Grubszy papier) w ustawieniach Media Type (Typ nośnika). gif" height="18" width="19"/> Informacja

Spowoduje to zwiększenie temperatury zespołu utrwalającego drukarki.

Settings (Ustawienia)

Aby zmienić ustawienia kolorów, takie jak jasność, kontrast, intensywność czy nasycenie, kliknij przycisk Settings (Ustawienia), by uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień.

Brightness (Jasność) (1)

Przesunięcie suwaka w prawą stronę powoduje rozjaśnienie obrazu, natomiast w lewą stronę ― przyciemnienie.

Contrast (Kontrast) (2)

Przy zwiększaniu kontrastu ciemne części stają się ciemniejsze, zaś jasne jaśniejsze.

Red (Czerwony) (3)

Zwiększa intensywność koloru Red (Czerwonego) na obrazie.

Green (Zielony) (4)

Zwiększa intensywność koloru Green (Zielonego) na obrazie.

Blue (Niebieski) (5)

Zwiększa intensywność koloru Blue (Niebieskiego) na obrazie.

Saturation (Nasycenie) (6)

Zwiększenie nasycenia pozwala drukować obrazy o żywszych kolorach, natomiast zmniejszenie go powoduje, że drukowane kolory są mniej jaskrawe.

Druk dwustronny

Ręczny druk dwustronny

Wybierz opcję Paper Handling (Obsługa papieru).

(Mac OS X 10. 3. 9 do 10. 4. x)

Wybierz opcję Even numbered pages (Strony parzyste) i wydrukuj dokument, a następnie wybierz opcję Odd numbered pages (Strony nieparzyste) i wydrukuj.

(Mac OS X 10. 5. x)

Wybierz opcję Even Only (Tylko parzyste) i wydrukuj dokument, a następnie wybierz opcję Odd Only (Tylko nieparzyste) i wydrukuj.

Znajdź najnowszy sterownik do swojego urządzenia

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Oprócz pobierania sterowników, możesz również uzyskać dostęp do plików XML Paper Specification, narzędzi do przełączania języków, narzędzi do naprawy połączeń sieciowych, pomocników do konfiguracji sieci bezprzewodowej i oprogramowania BRAdmin.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Konfiguracja urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej.

1. Zweryfikuj czy urządzenie zostało wcześniej skonfigurowane.

Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

  • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
  • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

    Sprawdź tył lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

Dla użytkowników systemu Windows:

> Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

> Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
Włącz urządzenie Brother.

Naciśnij Menu lub Ustawienia.
Naciśnij strzałki Góra lub Dół na Touchpanelu aż pojawi się Rozmiar papieru.
Wybierz Sieć. Naciśnij przycisk OK.
Wybierz WLAN. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Wybierz Kreator konfiguracji. Gdy WLAN jest włączony?  lub zostanie włączony WLAN? zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji.
Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieci (SSID).
Gdy pojawi się lista identyfikatorów SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID
.
Naciśnij przycisk OK.
Wykonaj jedną z następujących czynności:Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
Przejdź do następnego kroku. Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową. Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenie
Na wyświetlaczu LCD urządzenia zostanie wyświetlony komunikat Połączony.
Jeśli połączenie nie powiodło sięUrządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

> Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania..

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie Pobierania.

Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę. aspx? faqid=faq00100428">> Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

> Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

Powiązane modele

DCP-1610WE, DCP-1612WE, DCP-1622WE, DCP-1623WE, DCP-B7520DW, DCP-L2532DW, DCP-L3510CDW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-1910WE, MFC-B7715DW, MFC-L2712DW, MFC-T910DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Informacje o ustawieniach i funkcjach Brother Bes 1241bc

Bezpośredni link do pobrania Informacje o ustawieniach i funkcjach Brother Bes 1241bc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o ustawieniach i funkcjach Brother Bes 1241bc