Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579

Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579 to profesjonalnie zaprojektowana instrukcja, która zawiera informacje i wskazówki dotyczące właściwego i bezpiecznego prowadzenia kabli w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące właściwego projektowania i montażu systemu, a także konkretnych wskazówek dotyczących lokalizacji i instalacji kabli. Instrukcja ta jest szczególnie przydatna dla elektryków i innych profesjonalistów, którzy muszą zapewnić bezpieczne i skuteczne prowadzenie kabli w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeWalt DWE4599 T 2 in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2, 68 mb groß.

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

6

Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:

Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A

De nicje związane

z bezpieczeństwem pracy

Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych

ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji

i zwracanie uwagi na te symbole.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje

o bezpośrednim niebezpieczeństwie.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki

grozi doznaniem śmiertelnych lub

ciężkich obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: Informuje

o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki może

doprowadzić do śmiertelnych lub

ciężkich obrażeń ciała.

UWAGA: Informuje o potencjalnie

niebezpiecznej sytuacji.

Nieprzestrzeganie tej wskazówki

może doprowadzić do lekkich lub

średnich obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,

które wprawdzie nie grozi doznaniem

urazu, ale przy zignorowaniu może

doprowadzić do szkód rzeczowych.

Informuje o niebezpieczeństwie

porażenia prądem elektrycznym.

Informuje o niebezpieczeństwie

pożaru.

Deklaracja zgodności

z normami WE

DYREKTYWA MASZYNOWA

DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.

DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,

DWE4597, DWE4599 opisane w „Danych

technicznych” zostały wykonane zgodnie

z 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/

WE oraz 2011/108/UE. Więcej informacji na ten

temat można uzyskać pod podanym niżej adresem

lub w jednej z naszych filii wymienionych na końcu

instrukcji obsługi.

Niżej podpisany jest odpowiedzialny za

przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę

deklarację w imieniu firmy DEWALT.

Horst Großmann

Wiceprezez ds. Konstrukcji i Rozwoju Produkcji

D

EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Niemcy

01. 07. 2012

OSTRZEŻENIE: By nie narażać

się na doznanie urazu, prosimy

o przeczytanie tej instrukcji obsługi.

Ogólne przepisy

bezpieczeństwa pracy

elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze

wszystkimi zamieszczonymi tutaj

wskazówkami. Nieprzestrzeganie

ich może doprowadzić do porażenia

prądem elektrycznym, pożaru, a nawet

ciężkiego urazu ciała.

PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,

BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ

PONOWNIE SKORZYSTAĆ.

Występujące w tekście wyrażenie

„elektronarzędzie” oznacza zarówno

urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak

i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY

a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy

i dobrze je oświetlaj. Nieporządek

i niewystarczające oświetlenie grożą

wypadkiem.

b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu

zagrożonym wybuchem, gdzie

występują palne pary, gazy lub pyły.

Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które

mogą spowodować zapalenie się tych

substancji.

c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób

do miejsca pracy. Mogą one odwrócić

uwagę od wykonywanych czynności, co

grozi wypadkiem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi

pasować do gniazda sieciowego

i w żadnym wypadku nie wolno jej

przerabiać. Gdy elektronarzędzia

zawierają uziemienie ochronne, nie

używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.

Oryginalne wtyczki i pasujące do nich

Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja prowadzenia kabli Dewalt Dwe4579