Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800 to podręcznik, który umożliwia bezpieczne korzystanie z aparatu fotograficznego Epson Photopc 800. Zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania aparatu i zapewnia, że użytkownicy będą wiedzieli, jak używać urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnych zagrożeń. Książeczka zawiera także informacje dotyczące prawidłowego ustawiania i konserwacji aparatu oraz podstawowe instrukcje obsługi. Posiadanie i regularne przeglądanie instrukcji bezpieczeństwa Epson Photopc 800 pomaga zapewnić, że aparat jest używany w bezpieczny i właściwy sposób.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800

Przeglądaj między: 0 ofert, 9 528 produktów, 9 799 zdjęć, 25 filmów, 27 adresów. Znajdź najnajlepszą ofertę!

Nazwy producentów, marek i zastrzeżone znaki handlowe oraz towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Czas generowania strony: 0. 0499 sekund.

Przeglądaj między: 0 ofert, 9 528 produktów, 9 799 zdjęć, 25 filmów, 27 adresów. Znajdź najnajlepszą ofertę!

Nazwy producentów, marek i zastrzeżone znaki handlowe oraz towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Czas generowania strony: 0. 0038 sekund.

SSID i klucz zabezpieczeń

Identyfikacja SSID i klucza zabezpieczeń

Ważne jest, aby znać dokładnie SSID i klucz zabezpieczeń. Informacje te są przechowywane w bezprzewodowym routerze, można więc je uzyskać za pośrednictwem komputera podłączonego do tego routera.

Choć metoda uzyskiwania informacji z routera różni się w zależności od producenta routera, informacje wyświetlane są normalnie w przeglądarce internetowej.

Podczas określania adresu URL, wprowadź w przeglądarce internetowej "http://<Adres IP routera bezprzewodowego>".

Aby uzyskać dostęp do strony routera bezprzewodowego, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla routera.

(aby uzyskać informacje na temat nazwy użytkownika i hasła dającego dostęp dostrony domowej routera oraz przewodnika użytkownika, zobacz informacje zawarte w podręczniku, który dostarczono z routerem).

Uwaga:

W przypadku połączenia Ad Hoc nie ma punktu przekaźnikowego, takiego jak router bezprzewodowy, więc SSID i ustawienia klucza zabezpieczeń Ad Hoc dla komputera lub drukarki można wprowadzać swobodnie.

Jeśli nie masz pewności co do SSID i metody potwierdzania klucza zabezpieczeń, skontaktuj się z osobą lub firmą, która określiła wstępnie ustawienia sieciowe.

Potwierdzanie z komputera

W zależności od informacji, można potwierdzać za pomocą komputera. Oto jeden przykład.
(W zależności od ustawień komputera poniższe procedury mogą się różnić).

Potwierdzanie nazwy sieci (SSID) z Windows

Choć klucz zabezpieczeń nie jest wyświetlany, można potwierdzić SSID w oparciu o informacje z komputera.Uzyskaj dostęp do routera, aby potwierdzić klucz zabezpieczeń.

Windows 7: Wybierz Start Control Panel (Panel sterowania) - View network status and tasks (Wyświetl stan sieci i zadania) - Change adapter settings (Zmień ustawienia adaptera).
Windows Vista: Wybierz Start - Control Panel (Panel sterowania) - View network status and tasks (Wyświetl stan sieci i zadania) - Manage network connections (Zarządzaj połączeniami sieciowymi).
Windows XP: Kliknij Start - Control Panel (Panel sterowania) - Network and Internet Connections (Sieć i połączenia internetowe) - Network Connections (Połączenia sieciowe).

Kliknij prawym przyciskiem Wireless Network Connection (Połączenie sieci bezprzewodowej) i wybierz Status (Stan) z menu kontekstowego, aby otworzyć okno Wireless Network Connection Status (Stan połączenia sieci bezprzewodowej).

Potwierdź SSID.
Windows 7/Vista: Potwierdź nazwę SSID.
Windows XP: Potwierdź nazwę Network (Sieć).

Potwierdzanie nazwy sieci (SSID) oraz klucza zabezpieczeń (hasła) z komputera Macintosh (Mac OS X 10. 5)

Wybierz menu aplikacji z System Preferences (Preferencje systemowe), a następnie kliknij ikonę Network (Sieć).
Otworzy się okno Network (Sieć).

Nazwa wybrana dla Network Name (Nazwa sieci) to SSID. com/onlineguides/pl/fy10_nwg/panel/_img/ssm_001a. gif"/>

Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane), a następnie kliknij zakładkę AirPort. com/onlineguides/pl/fy10_nwg/panel/_img/ssm_001b. gif"/>

Kliknij dwukrotnie nazwę sieci potwierdzoną w kroku 2. com/onlineguides/pl/fy10_nwg/panel/_img/ssm_002. gif"/>

Informacje sieciowe są wyświetlone w oknie. Wybierz Show password (Pokaż hasło), aby wyświetlić hasło. com/onlineguides/pl/fy10_nwg/panel/_img/ssm_003. gif"/>

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800

Bezpośredni link do pobrania Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Epson Photopc 800