Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004 obejmują m.in. regularne kontrole, sprawdzanie połączeń, dbanie o czystość wokół produktu i dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza. Wszystkie elementy produktu, takie jak rury, armatura i akcesoria, powinny być zainstalowane zgodnie z najlepszymi praktykami, w tym zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Należy również regularnie sprawdzać połączenia, aby upewnić się, że są one prawidłowo zamontowane, a wszystkie połączenia są dobrze utrzymane i szczelne. Ponadto, dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do urządzenia jest ważne, ponieważ pozwala to na odpowiednią cyrkulację ciepła i ograniczenie występowania przegrzania.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.

Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze fotowoltaicznym

Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.

 1. Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
 2. Nie wolno dotykać przewodów DC.
 3. Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
 4. Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 5. Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
 6. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 1. Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

 • Podczas pracy wolno dotykać tylko pokrywy obudowy falownika.
 • Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu

  Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do falownika.

  1. Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
  2. Jeśli konieczne jest otworzenie pokrywy obudowy falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć z uszczelki ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.

  Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek używania środków czyszczących

 • W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową, wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki nasączonej czystą wodą.
  • OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie iPhone'a lub innego sprzętu. Przed rozpoczęciem używania iPhone'a przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

   Obsługa iPhone'a należy obsługiwać, zachowując ostrożność. Urządzenie jest wykonane z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera czułe elementy elektroniczne. W przypadku upuszczenia, przypalenia, przebicia, zgniecenia lub kontaktu z płynami iPhone może ulec uszkodzeniu. Uszkodzonego iPhone'a (np. z rozbitym ekranem) nie należy używać, ponieważ może to skutkować obrażeniami. Aby uniknąć zarysowania iPhone'a, warto korzystać z etui lub pokrowca.

   Naprawa iPhone'a nie należy otwierać ani próbować naprawiać samodzielnie. Rozbieranie iPhone'a może prowadzić do obrażeń użytkownika lub uszkodzenia iPhone'a. Jeśli iPhone został uszkodzony, działa nieprawidłowo lub został narażony na działanie płynu, skontaktuj się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu, odwiedź stronę www. com/pl/support/iphone/service/faq.

   Bateria Nie należy własnoręcznie wymieniać baterii w iPhonie. Działanie takie może spowodować uszkodzenie baterii, a to może prowadzić do przegrzania i obrażeń. Bateria litowo-jonowa w iPhonie powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis Apple i poddawana recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadków domowych. Baterii nie należy spalać. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i wymiany baterii, odwiedź stronę www. com/pl/batteries.

   Rozpraszanie uwagi Korzystanie z iPhone'a w niektórych okolicznościach może rozpraszać uwagę użytkownika i stwarzać niebezpieczne sytuacje. Należy przestrzegać przepisów o zakazie lub ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek (np. unikać pisania wiadomości podczas kierowania samochodem czy używania słuchawek podczas jazdy na rowerze).

   Nawigacja Działanie mapy, wskazówek dojazdu, Flyover oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług transmisji danych.

   Ładowanie Do ładowania iPhone'a używaj dołączonego kabla USB i dołączonej ładowarki lub innego kabla i ładowarki, oznaczonych logo „Made for iPhone” i zgodnych ze standardem USB 2. 0. Możesz także używać ładowarek zgodnych z co najmniej jednym z następujących standardów: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L. 1000 lub innym odpowiednim standardem uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych. Do podłączenia iPhone'a do niektórych zgodnych ładowarek niezbędna może być przejściówka iPhone Micro USB Adapter (dostępna osobno w niektórych regionach). Korzystanie z uszkodzonych kabli lub ładowarek, jak również ładowanie baterii z narażeniem na działanie wilgoci, może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W przypadku ładowania baterii iPhone'a przy użyciu ładowarki Apple USB przed podłączeniem do gniazda sieciowego należy się upewnić, że wtyczka lub końcówka przewodu zasilającego jest prawidłowo włożona do ładowarki.

   Uwaga: Zgodne są tylko ładowarki Micro USB w niektórych regionach, które spełniają odpowiednie normy zgodności ładowarek do telefonów komórkowych. Aby dowiedzieć się, czy ładowarka Micro USB jest zgodna z tymi normami, skontaktuj się z jej producentem.

   Przedłużone działanie wysokiej temperatury iPhone i jego ładowarka spełniają odpowiednie standardy i ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni. Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma kontakt z urządzeniem lub ładowarką podczas dłuższego ładowania baterii. Na przykład, nie umieszczaj urządzenia ani ładowarki pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Ważne jest, aby podczas używania lub ładowania iPhone i jego ładowarka znajdowały się w miejscu o dobrej wentylacji. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą.

   Utrata słuchu Słuchanie dźwięków na wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Szum tła oraz słuchanie głośnych dźwięków przez długi czas mogą sprawiać, że dźwięki wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Używaj tylko zgodnych odbiorników oraz słuchawek dousznych i nausznych. Przed włożeniem jakichkolwiek słuchawek do ucha należy włączyć dźwięk i sprawdzić poziom głośności. Aby uzyskać więcej informacji na temat utraty słuchu, odwiedź stronę www. com/pl/sound. Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPhonie znajdziesz w części Ustawienia programu Muzyka.

   OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy długo słuchać dźwięków na wysokim poziomie głośności.

   Zestawy słuchawkowe Apple Zestawy słuchawkowe sprzedawane z iPhone'em 4s i nowszymi w Chinach (można je rozpoznać po czarnych pierścieniach izolacyjnych przy wtyczce) zostały zaprojektowane z uwzględnieniem chińskich norm i są zgodne z iPhone'em 4S lub nowszym, iPadem 2 lub nowszym oraz z iPodem touch 5. generacji. Z urządzeniem należy używać tylko zgodnych zestawów słuchawkowych.

   Sygnały radiowe iPhone używa sygnałów radiowych do połączeń z sieciami bezprzewodowymi. Aby uzyskać informacje o energii zużywanej na przesyłanie tych sygnałów i wskazówki dotyczące minimalizowania narażenia na te sygnały, zobacz Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Zastrzeżenia prawne > Narażenie na FR.

   Zakłócenia częstotliwości radiowych Należy stosować się do znaków i ostrzeżeń zabraniających lub ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych (np. w szpitalach czy w warunkach wybuchowych). iPhone został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany z uwzględnieniem, przepisów o emisji fal radiowych, ale emisje iPhone'a mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych i powodować ich nieprawidłowe działanie. iPhone'a należy wyłączyć lub przełączyć w tryb Samolot w celu wyłączenia nadajników bezprzewodowych, gdy użycie takie jest zabronione (np. w przypadku podróży samolotem lub na żądanie władz).

   Urządzenia medyczne iPhone zawiera urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. U dołu urządzenia znajdują się magnesy. Dołączane słuchawki także zawierają magnesy. Te pola i magnesy mogą zakłócać działanie elektrostymulatorów, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Między elektrostymulatorem lub defibrylatorem a iPhone'em lub jego słuchawkami należy zachować odległość co najmniej 15 cm (ok. 6 cali). Jeśli podejrzewasz, że iPhone zakłóca działanie Twojego elektrostymulatora lub innego urządzenia medycznego, przestań korzystać z iPhone'a, skontaktuj się z lekarzem i uzyskaj dokładne informacje o używanym modelu urządzenia medycznego.

   Uwarunkowania zdrowotne W przypadku uwarunkowań zdrowotnych, na które iPhone może mieć według użytkownika wpływ (np. napady padaczkowe, omdlenia, astenopia czy bóle głowy), przed rozpoczęciem używania iPhone'a należy skonsultować się z lekarzem.

   Atmosfera wybuchowa iPhone'a nie należy ładować w miejscach zagrożonych wybuchem, np. na stacjach paliw czy na obszarach, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. kurz albo pyły ziarna czy metali). Należy zwracać uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze i przestrzegać instrukcji.

   Ruchy powtarzane Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak pisanie czy korzystanie z gier na iPhonie, może pojawić się uczucie dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi i innych częściach ciała. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy przestać korzystać z iPhone'a i skonsultować się z lekarzem.

   Zastosowania o potencjalnie krytycznych skutkach To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku, w którym awaria urządzenia mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

   Ryzyko zadławienia Niektóre akcesoria iPhone'a mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Akcesoria te należy chronić przed dziećmi.

   Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

   Autor: Dariusz Kalwasiński

   Spis treści
   7. 1. Informacje ogólne
   7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
   7. Pomieszczenia pracy
   7. Instalacje i urządzenia elektryczne
   7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
   7. 4. Organizacja stanowiska pracy
   7. 5. Instrukcja BHP
   7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
   7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
   7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
   7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
   7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
   7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
   7. Niepełnosprawność układu ruchu
   7. Niepełnosprawność wzroku
   7. Niepełnosprawność słuchu
   7. Niepełnosprawność psychiczna
   7. Niepełnosprawność intelektualna
   7. Inne rodzaje niepełnosprawności
   7. Bibliografia

   7. Informacje ogólne

   Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

   • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
   • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
   • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
   • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
   • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
   • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
   • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
   • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
   • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
   • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

   Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
   Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

   Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004

   Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Caleffi 646004