Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 Hdw

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 HDW to narzędzie, które pomaga użytkownikom w instalacji, konfiguracji i obsłudze pralko-suszarki firmy Electrolux. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do uzyskania optymalnych rezultatów podczas prania. Zawiera również wyczerpujące informacje na temat funkcji i bezpieczeństwa, a także ważne wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowy opis poszczególnych funkcji urządzenia, w tym informacje na temat wyboru odpowiednich programów, a także wiele wskazówek dotyczących użytkowania i konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 Hdw

Promocja!

Kup wybrany sprzęt dużego AGD,
a my zapłacimy Twoje rachunki.

Dowiedz się więcej

Zaoszczędź nawet 25% na wybranym sprzęcie AGD.

Zasady promocji

i drugi wybrany produkt.

ODBIERZ robot planetarny w prezencie.

Sprawdź szczegóły promocji

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, również kapsułki.

Przełam schemat

Dowiedz się więcej

Wejdź do wirtualnej kuchni Electrolux!

Poznaj pełną gamę urządzeń do Twojej nowej kuchni.

Promocje

Weź udział w naszych promocjach

Promocje na wybrane produkty. Nasz upominek dla Ciebie. pl/mypages/register-a-product/" data-gtm-id="pap____promotions-and-offers">Zarejestruj produktOdbierz kod rabatowy

Rejestrując urządzenie Electrolux możesz otrzymać kod rabatowy. pl/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/? page=1" data-gtm-id="pap____the-air-purifier-pure-a9, -against-pollen">Oczyszczacze powietrza Pure A9

Uwolnij dom od smogu i zanieczyszczeń.

Szukasz części zamiennych i akcesoriów?

Sprawdż naszą ofertę. pl/support/onboarding-steam-ovens/" data-gtm-id="pap____discover-the-world-of-steam">Odkryj świat pary800 FlexiBridge® + eXTractorWolność w kuchni – uwolnij przestrzeń bez ograniczeń

Zainstaluj wyciąg w dowolnym miejscu — nie ma konieczności montowania okapu wiszącego nad płytą.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Pralki

Płyty do zabudowy

Zmywarki

Odkurzacze tradycyjne workowe

Suszarki

Okapy

Lodówki

Pralko-suszarki

Oczyszczacze powietrza

Odkurzacze bezprzewodowe

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] EWT 1366 HDW.......................................................... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI2www. electrolux. comSPIS TREŚCI1. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać: Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www. com Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową: www. com/productregistration Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. [... ] Klapka do detergentu w proszku lub w płynie.12Detergent w płynie lub proszku1. 2.CLICKA4.3.B• Położenie A – detergent w proszku (ustawienie fabryczne). Korzystając z detergentu w płynie: – Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów. – Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.8. 3 Włączanie urządzeniaNacisnąć przycisk WŁ. /WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenia rozlega się sygnał dźwiękowy.programu lub wybrać dostępne opcje. Wy‐ branie opcji powoduje włączenie odpowia‐ dającego jej wskaźnika. W razie dokonania nieprawidłowego wyboru na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Err.8. 4 Ustawianie programu1.2.Wybrać program za pomocą pokrętła wybo‐ ru programów: – Zaświeci się wskaźnik odpowiedniego programu. – Zacznie migać wskaźnik – Na wyświetlaczu zostanie pokazany po‐ ziom funkcji Time Manager, czas trwania programu oraz wskaźniki faz programu. W razie potrzeby zmienić ustawienia tempe‐ ratury, prędkości wirowania i czasu trwania8. 5 Uruchamianie programu bez opóźnieniaNacisnąć: przestanie migać i pozostanie • Wskaźnik włączony. • Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik.POLSKI13• Nastąpi uruchomienie programu, drzwi zablo‐ kują się, a na wyświetlaczu pojawi się wskaź‐ nik. • Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca. Po około 15 minutach od chwili rozpo‐ częcia programu: • Urządzenie automatycznie dopasuje czas trwania programu do wielkości wsadu. • Na wyświetlaczu pojawi się nowa wartość.Urządzenie nie wypompowuje wody.8. 9 Otwieranie pokrywyGdy uruchomiony jest program lub funkcja opó‐ źnienia rozpoczęcia programu, pokrywa urządze‐ nia jest zablokowana, a na wyświetlaczu widocz‐. Jeśli temperatura i poziom wody w bęb‐ nie są zbyt wysokie, nie można otwo‐ rzyć pokrywy. Otwieranie pokrywy urządzenia przy włączonej funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu: 1. Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu zostanie ponownie włączona. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Odczekać kilka minut, a następnie ostrożnie otworzyć pokrywę urządzenia. Zamknąć pokrywę i ponownie ustawić pro‐ gram.8. 6 Uruchamianie programu z opóźnieniem• Nacisnąć kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia. – Po zakończeniu odliczania program roz‐ pocznie się automatycznie. Ustawienie opóźnienia rozpoczęcia pro‐ gramu można zmienić lub anulować. przed naciśnięciem Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu: 1. ] Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony. Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wybrać program odpompowania. Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje w bębnie, należy wybrać program odpompowania. Nie włącza się faza wiro‐ wania lub cykl prania trwa dłużej niż zwykle. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT1366HDW.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Upewni si, e podloga w miejscu zainstalo wania urzdzenia jest plaska, stabilna, odpor na na dzialanie wysokiej temperatury i czysta. Nie instalowa urzdzenia w miejscach, które uniemoliwiaj calkowite otwarcie drzwi urz dzenia. Zachowa ostrono podczas przenoszenia urzdzenia, poniewa jest ono cikie. Urzdzenie naley podlczy do instalacji wo docigowej za pomoc dostarczonego w kom plecie nowego zestawu wy. [... ] Opcji tej naley uywa w miejscach gdzie jest mikka woda do prania rzeczy osób wraliwych na detergenty. Funkcja Time Manager jest dostpna tylko z pro gramami wymienionymi w tabeli. Eco Info Wskazania funkcji Eco Info (dostpnej tylko w programach do prania tkanin bawelnianych i syn tetycznych) informuj o efektywnoci programu prania pod wzgldem oszczdno energii: · Liczba pasków Eco Info zmienia si po modyfika cji czasu trwania programu (patrz funkcja Time Manager) oraz temperatury prania. Aby zopty malizowa wydajno programu prania, musi zwikszy si liczba wywietlanych pasków: · Wydluenie czasu trwania programu powodu je zmniejszenie si liczby wywietlanych pas ków Eco Info. 9 Blokada uruchomieniaTa opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania. 10 Stale dodatkowe plukanieTa opcja umoliwia dodanie na stale jednego cy klu plukania po ustawieniu nowego programu. Po wylczeniu sygnalów dwikowych bd one nadal emitowane przy niepra widlowym dzialaniu urzdzenia. 3 Wlczanie urzdzeniaNacisn przycisk Auto Off, aby wlczy lub wy lczy urzdzenie. Wybra program za pomoc pokrtla wybo ru programów: ­ Zawieci si wskanik odpowiedniego programu. ­ Zacznie miga wskanik ­ Na wywietlaczu zostanie pokazany po ziom funkcji Time Manager, czas trwania programu oraz wskaniki faz programu. W razie potrzeby zmieni ustawienia tempe ratury, prdkoci wirowania i czasu trwania programu lub wybra dostpne opcje. ComW razie dokonania nieprawidlowego wyboru na wywietlaczu pojawi si wskazanie Err. Gdy urzdzenie napelnia si wod, na krótki czas moe wlczy si pompa opróniajca. Nacisn i przytrzyma przez kilka sekund, aby anulowa program i wyl przycisk czy urzdzenie. 9 Otwieranie drzwiGdy uruchomiony jest program lub funkcja opó nienia rozpoczcia programu, drzwi urzdzenia s zablokowane, a na wywietlaczu widoczny. Jeli temperatura i poziom wody w bb nie s zbyt wysokie, nie mona otwo rzy drzwi. Otwieranie drzwi urzdzenia przy wlczonej funkcji opónienia rozpoczcia programu: 1. Nacisn i przytrzyma przez kilka sekund przycisk, aby wylczy urzdzenie. Pozostawi uchylone drzwi, aby nie dopuci do powstawania pleni i nieprzyjemnych zapa chów. Przycisk Program prania zakoczyl si, ale w bbnie pozostaje woda: ­ Bben obraca si regularnie, aby nie dopuci do zagniecenia prania. Po zakoczeniu programu, gdy zganie wskanik blokady drzwi, mona ot worzy drzwi. Nacisn i przytrzyma przez kilka se kund przycisk, aby wylczy urz dzenie. ] Jeli ustawiono opcj, po zakoczeniu której woda pozostaje w bbnie, naley wybra program odpompowania. Upewni si, e polczenia wy wody s szczelne i sprawdzi je pod ktem obecnoci wycieków. Sprawdzi, czy uyto odpowiedniego detergentu oraz odpowied niej jego iloci. Jeli w bbnie pozostaje woda, wybra program odpompowania lub wirowania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF1287HDW.

Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 Hdw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 Hdw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Electrolux Ewf 1297 Hdw