Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series

Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series wymaga od użytkownika dokładnego przestudiowania instrukcji i wszystkich załączonych materiałów przed przystąpieniem do instalacji. Należy upewnić się, że wszystkie niezbędne akcesoria są dostępne, w tym drukarka, kabel USB, zasilacz, materiały eksploatacyjne i oprogramowanie. Następnie należy przygotować miejsce, w którym drukarka będzie się znajdować, upewniając się, że jest ono stabilne, czyste i zapewnia dobry dostęp do zasilania. Przed podłączeniem drukarki należy sprawdzić, czy wszystkie jej komponenty są dobrze zamontowane, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series

PJ-773

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Jak podłączyć drukarkę przez sieć Wi-Fi®?

Dostępne są następujące metody połączenia Wi-Fi:

 • Wireless Direct
 • Tryb infrastrukturyWPS (Wi-Fi Protected Setup™)Tryb Ad-hocNarzędzie do ustawiania drukarki jest dostępne w sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.

  Wireless Direct

  Funkcja Wireless Direct umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem lub urządzeniem przenośnym bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi; drukarka służy jako punkt dostępu Wi-Fi.

   Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki. W przypadku łączenia się z urządzeniem przenośnym potwierdź ustawienia za pomocą komputera z systemem Windows lub Mac.W przypadku komputerów z systemem Windows
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Upewnij się, że na karcie [ Ogólne] dla opcji [ wybrany interfejs] wybrano opcję [Wireless Direct]. (To ustawienie jest wybierane jako domyślne ustawienia fabryczne).
   Zapoznaj się z często zadawanym pytaniem: "Korzystanie z ustawień komunikacji (dla systemu Windows)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień komunikacji. W przypadku komputerów Mac
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i sprawdź, czy na karcie [ bezprzewodowa sieć LAN] dla opcji [ Włącz] wybrano ustawienie [Włącz]. aspx? faqid=faqp00100052_002">Korzystanie z narzędzia Printer Setting Tool (dla komputerów Macintosh)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat narzędzia Printer Setting Tool. Naciśnij  i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
   Wskaźnik (Wi-Fi) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy. Użyj komputera lub urządzenia przenośnego, aby wybrać SSID drukarki („DIRECT-***** _PJ-773" gdzie "***** ” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu) i wprowadź hasło („773***** „”).
   Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (Wi-Fi) zaświeci się na niebiesko. Naciśnięcie przycisku (Wi-Fi) i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje przejście drukarki w tryb WPS, a każde połączenie za pomocą bezprzewodowego połączenia bezpośredniego nie powiedzie się. Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji drukarki. (Zobacz często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki". )Narzędzie Printer Setting Tool umożliwia również łatwe zastosowanie zmian ustawień sieciowych w wielu drukarkach. )Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu drukarki lub w komorze baterii. Podczas korzystania z funkcji Wireless Direct nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego (gdy komputer jest podłączony) lub połącz się za pomocą trybu infrastruktury.
  Tryb infrastruktury

  Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Przed rozpoczęciem
  należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi drukarki tak, aby komunikowały się z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki komputery lub urządzenia przenośne w sieci będą miały dostęp do drukarki.Podłączanie drukarki do punktu dostępu/routera Wi-FiNajpierw zapisz nazwę SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera Wi-Fi. Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012908/wifi. Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury drukarki.uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze, a następnie kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Nastawy sieci bezprzewodowej]dla opcji [wybrany interfejs], a następnie wybierz pozycję [Infrastruktura] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN].
  Zapoznaj się z często zadawane pytania: "uruchom Kreatora konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, który znajduje się w pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli pakiet sterowników drukarki nie został pobrany, odwiedź stronę [Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Wprowadź zapisany kod SSID lub kliknij przycisk [Szukaj] i wybierz kod SSID z wyświetlonej listy. Wprowadź hasło jako [hasło].Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadź tylko informacje dotyczące środowiska sieciowego.

  Kliknij Zastosuj.
  Po nawiązaniu połączenia między drukarką a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi wskaźnik (Wi-Fi) świeci na niebiesko. Komputery i urządzenia przenośne podłączone do tej samej sieci, co drukarka, będą miały dostęp do drukarki. Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z narzędzia Printer Setting Tool (Ustawienia drukarki) (często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki"). Aby połączyć urządzenie mobilne z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi, wybierz SSID i wprowadź hasło punktu dostępu/routera Wi-Fi, aby nawiązać połączenie między urządzeniem przenośnym a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

  Jeśli punkt dostępu/router Wi-Fi obsługuje protokół WPS, ustawienia i połączenia można łatwo skonfigurować.

  Najpierw upewnij się, że punkt dostępu/router Wi-Fi ma symbol WPS.
  Umieść drukarkę w zasięgu punktu dostępu/routera Wi-Fi. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępu/routera Wi-Fi. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze Wi-Fi, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund przycisk (Wi-Fi) na drukarce. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012911/wifi. gif" title="Wi-Fi" width="20"/> (Wi-Fi) na drukarce miga raz na sekundę na niebiesko. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012912/wifi.

  Drukarka będzie próbować połączyć się za pomocą WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie przycisk (Wi-Fi) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez kolejne pięć sekund, drukarka będzie kontynuować próbę nawiązania połączenia przez dodatkowe dwie minuty.

  Tryb Ad-hoc

  Tryb ad-hoc umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przez Użyj komputera z systemem Windows lub Mac, aby skonfigurować ustawienia trybu Ad-hoc drukarki.podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Wybór interfejsu], a następnie wybierz pozycję [Ad-hoc] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN]. aspx? content=dl">Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki, a jeśli hasło zostanie ustawione w narzędziu do konfiguracji drukarki, wprowadź hasło. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  

  Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej

  1. Przed skonfigurowaniem urządzenia firmy Brother

  Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

  • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
  • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

  Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

   Sprawdź bazę lub brzeg routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
  Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera

  Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

  Dla użytkowników systemu Windows

  > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

  Dla użytkowników komputerów Macintosh

  > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

  Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

  Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

  2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dostarczonego dysku CD-ROM.

  Po zlokalizowaniu ustawień sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego skonfiguruj urządzenie Brother w sposób opisany poniżej.
  Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz FAQ.

  Instrukcje wideo

  *Film jest przesyłany z YouTube.

  Jak korzystać z przycisków:
  Uruchom filmPomiń filmZatrzymaj filmPonownie uruchom film
  Produkt lub elementy (takie jak przewód zasilania lub linii telefonicznej) pokazano w tym filmie mogą się różnić od tych, które używasz. Treść filmu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Można zmienić rozmiar napisów, które są wyświetlane w filmie z YouTube, klikając (Napisy) -> Ustawienia... . Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

  Podłącz kabel zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
  Włącz urządzenie Brother.

  Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania urządzenia.
  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Sieć i naciśnij przycisk OK.
  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać opcję WLAN i naciśnij przycisk OK.
  (Ten krok może nie dotyczyć wszystkich maszyn. )

  Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Kreator konfiguracji i naciśnij przycisk OK.
  Kiedy WLAN jest włączony? Pojawi się, wybierz Tak, aby włączyć sieć bezprzewodową.
  Uruchomi to kreator konfiguracji bezprzewodowej.

  Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieciowych (SSID).
  Gdy pojawi się lista SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID zapisany wcześniej, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
  Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia.

  Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
  Przejdź do następnego kroku.
  Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.
  Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenieJeśli połączenie nie powiodło sięWyświetlacz LCD urządzenia jest połączony.

  Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

  Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

  3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

  Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

  Dla użytkowników systemu Windows
  Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

  Dla użytkowników komputerów Macintosh
  Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

  Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę.

  > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

  > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

  Powiązane modele

  DCP-L2520DW

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series

  Bezpośredni link do pobrania Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przygotowanie do instalacji Brother 888x Series